Välkommen till Sfk Börstingen i Boden.

borstingen3

 

Höstens fiskeförbud

Detta förbud gäller endast älvar som har ett vilt bestånd  

Detta gäller alltså INTE Luleälven  


Digital fångstrapport

SFK Börstingen önskar att så många som möjligt fångstrapporterar i samband med att fisk fångas eller snarast efter avslutat fiskepass.
Klicka här  

—————————

Klubben, som bildades 1973, tillhandahåller fiskevatten i Lule älv nedströms Bodens kraftstation intill kommungränsen mot Luleå.

Här finns ett mycket bra fiske av lax och börsting (havsöring)
men även harr, sik mm finns i älven.

Hos oss kan du fiska hela året

 

Köp ditt fiskekortet på nätet

Läs mer här