Välkommen till Sfk Börstingen i Boden.

borstingen3

 

 

Höstens fiskeförbud

Detta förbud gäller endast älvar som har ett vilt bestånd  

Detta gäller alltså INTE Luleälven  


Digital fångstrapport

SFK Börstingen önskar att så många som möjligt fångstrapporterar i samband med att fisk fångas eller snarast efter avslutat fiskepass. Förra året kom det in drygt 160 unika rapporter via vårt nya rapportsystem och detta siktar vi på att slå med råge i år.

Läs mer här 

—————————

Klubben, som bildades 1973, tillhandahåller fiskevatten i Lule älv nedströms Bodens kraftstation intill kommungränsen mot Luleå.

Här finns ett mycket bra fiske av lax och börsting (havsöring)
men även harr, sik mm finns i älven.

Hos oss kan du fiska hela året

 

Köp ditt fiskekortet på nätet

Läs mer här