Välkommen till Sfk Börstingen i Boden.

borstingen3

Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Sportfiskeklubben Börstingen tisdagen den 25/2 kl. 18.30.
Plats: Soldathemmet O II
Nomineringar till styrelsen lämnas senast den 20/2 till christian.lindgren@abf.se
Christian Lindgren och Anders Granström står inte till förfogande för omval.

———-

Klubben, som bildades 1973, tillhandahåller fiskevatten i Lule älv nedströms Bodens kraftstation intill kommungränsen mot Luleå.

Här finns ett mycket bra fiske av lax och börsting (havsöring)
men även harr, sik mm finns i älven.

Hos oss kan du fiska hela året.

Köp ditt fiskekortet på nätet

Läs mer här