Hoppa till innehåll

Startsida

 

Höstens fiskeförbud

Detta förbud gäller endast älvar som har ett vilt bestånd  

Detta gäller alltså INTE Luleälven  


Digital fångstrapport

SFK Börstingen önskar att så många som möjligt fångstrapporterar i samband med att fisk fångas eller snarast efter avslutat fiskepass.
Klicka här  

Klubben, som bildades 1973, tillhandahåller fiskevatten i Lule älv nedströms Bodens kraftstation intill kommungränsen mot Luleå.

Här finns ett mycket bra fiske av lax och börsting (havsöring)
men även harr, sik mm finns i älven.

Hos oss kan du fiska hela året

 

Köp ditt fiskekortet på nätet

Läs mer här