Hoppa till innehåll

Fiskeregler


Regler för SFK Börstingen
Reviderat (2021-03-16)

– Som sportfiskare är du skyldig att ta reda på vilka regler som gäller och respektera dessa.

Förändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong.

Det är därför sportfiskarens skyldighet att ta del av dessa från anslag på hemsidan, Facebook och på anslag uppsatta längs älven.

– Samarbeta med fisketillsynsperson. Verka för att bekämpa olovligt fiske.

– På anmodan av fisketillsynsperson föreligger skyldighet att uppvisa fångst.

– Mot lösen av fiskekort, medges rätt till fiske inom området med endast ett spö per fiskande, som skall vara handhållet eller inom mycket nära räckhåll, gäller även i båt.

– Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det kalenderår de fyller 15 år.

– Innan man påbörjar sitt fiske bör man försäkra sig om att det egna fiskeredskapet inte snärjs ihop med, eller skadar andras.

– Fiske med paravan är förbjudet.

– Alla former av ryckfiske är enl. lag förbjudet!

– Ankringsförbud råder uppströms kraftledningen.

– På Lemisören har flugfiskare företräde.

– Mask, maggot och andra typer av naturbeten är tillåtna.

– Avrapportera din fångst vid avslutat fiskepass eller snarast därefter på hemsidan eller på ifiske.se

Minimimått:

Lax: 50 cm

Havsöring: 40 cm

Harr 35 cm

Fisk under minimimåttet skall släppas tillbaka i älven död eller levande på ett skonsamt sätt.

Observera att Harren är fredad under perioden 15 april till och med den 31 maj.

Krok:

– Under perioden 15/6 till och med den 31/8 är endast enkelkrok tillåtet vid fiske med spinnfluga.

Enkelkrok 13 mm (avstånd mellan korkspets-skaft)

Trekrok drag och wobbler 9 mm (avstånd mellan korkspets-skaft)

Trekrok tubfluga, jigg, snurra och dylikt, storlek 4.

Övrig information.
– Luleälv är en farled för båttrafik från mynningsområdet i Luleå och upp till 300 meter nedströms Bodens vattenkraftverk. Denna båttrafik har företräde mot fritidsfiskande på land och i båt. Detta innebär att den båt som trafikerar farleden ska ges företräde att passera innan fisket från land eller i båt får återupptas igen.

– Den som fiskar ska visa hänsyn till andra som vistas i området.

– Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.

– Rullande fiske kan komma att genomföras då behov för detta uppstår.

– Visa hänsyn till markägare och tomtägare, parkera inte på tomter och respektera enskilda vägar.

– Städa upp efter er och lämna sopor på avsedda platser.

– Fiskrens kastas tillbaka i älven, och inte i soptunnor.