Fiskeregler


Regler för SFK Börstingen
(Reviderade 2015-06-07)

 

 • Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området.
 • Mot lösen av fiskekort medges rätt till fiske inom området med
  ett under uppsikt fört handredskap såsom pimpel, spinn, haspel
  och flugspö.
  Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det kalenderår dom fyller 15.
  Fiske med paravan är förbjudet.
 • Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras.
 • Rullande fiske mittemot reningsverket kommer att genomföras
  då behov finns.
 • Minimimått: Lax 50 cm, öring 40 cm, harr 35 cm
  Fisk under minimimåttet skall släppas tillbaka död eller levande.
  Observera att harren är fredad från och med den 15 april till och med den 31 maj.
 • På anmodan av fiskebevakare föreligger skyldighet att uppvisa
  fångst.
 • Som sportfiskare är du skyldig att ta reda på vilka regler som
  gäller och respektera dom.
 • Samarbeta med tillsynsman. Bekämpa olovligt fiske.
 • Innan man påbörjar sitt fiske bör man försäkra sig om att det
  egna fiskeredskapet ej snärjs ihop med eller skadar andras
 • Visa hänsyn till markägare och tomtägare, parkera ej på tomter
 • Respektera enskilda vägar.
 • Städa upp efter er.
 • Lämna sopor på avsedd plats.
 • Ryckfiske är ej tillåtet.
 • Ankringsförbud råder uppströms kraftledningen.
 • Krokstorlek: Enkelkrok max 13 mm krokgap.
  Dubbelkrok max 9 mm krokgap.
  Trekrok tubfluga, jigg, snurra och dylikt, storlek 4.
  Trekrok drag och wobbler max 9 mm krokgap.
 • Lemisören avdelas för flugfiske.

Temporära förändringar vad gäller bestämmelser för sportfisket kan komma att ske under pågående säsong. Det är därför sportfiskarens skyldighet att ta del av dessa från anslag vid vindskydden.