Styrelsen

Styrelsen Börstingen

Ordförande           Christian Lindgren          070-288 03 75

Vice "                     Anders Granström          070-225 00 88

Sekreterare           Roger Söderström          070-621 71 93

Kassör                   Bo Elmgren                      070-395 50 03

Ledamot                Niklas Hallenbo               070-690 85 88

"                             Bengt-Åke Sundberg       070-696 62 44

"                             Patrik Johansson             070-518 09 03

"                             Mikael Johansson

"                             Jens Nilsson